جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

دانش آموزان در کلاس احساس راحتی میکنند؟ _ 5 راه برای راحتی دانش آموزان سر کلاس

پنج راه برای ایجاد احساس راحتی در دانش آموزان:
1. دانش آموزان سر کلاس خود را معرفی کنند.
2. آشنایی با شما
3. درست کردن گروه های دو نفره
4. تشریح برنامه درسی
5. تعیین اهداف کلاس

بیشتر بخوانید