جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

اختلال وسواس فکری عملی OCD

OCD یک اختلال اضطرابی است و یکی از چندین بیماری است که شامل افکار وسواسی و رفتار اجباری می باشد. داشتن OCD می تواند به طور قابل توجهی بر کیفیت زندگی و آرامش افراد تأثیر بگذارد.

بیشتر بخوانید