جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

مهارت ارتباط موثر به دانش آموزان

مهارت ارتباط موثر به دانش آموزان: ارتباطات، عنصر کلیدی در کلاس درس است! عموما، در آموزش‌های موفق ۵۰٪ دانش و ۵۰٪ مهارت‌های ارتباطی نقش داشته اند. در نتیجه، معلم باید در هر ۴ مهارت ارتباط در کلاس درس (گوش دادن، صحبت کردن، خواندن و نوشتن) توانمند باشد و به عنوان ابزار برگزاری کلاس به آن نگاه کند و بداند که چگونه از این مهارت‌ها در محیط مدرسه به طور موثر استفاده کند.

بیشتر بخوانید