جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

تاثیر خواب

تاثیر خواب: حتما شما هم این جمله را شنیدید که انسان یک سوم از زندگی خود را در خواب سپری می کند. ما انسان ها و حتی تمام موجودات اطراف ما بعد از مدتی فعالیت نیاز به استراحت و بازیابی انرژی داریم تا انرژی از دست رفته در طول فعالیت را جبران کنیم. مغز انسان شگفت آور ترین دستگاه ذخیره و پردازش اطلاعات در دنیای ماست، پس طبعا نیاز بیشتری به استراحت دارد. جدی گرفتن تاثیر خواب بر یادگیری در افراد به خصوص برای برای دانش آموزان و کنکوری های که به حداکثر توانایی ذهنی خود نیازمند هستند بسیار واجب است.

بیشتر بخوانید