جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

تاثیر طلاق والدین بر دانش‌آموزان

تاثیر طلاق والدین بر دانش‌آموزان: بسیاری از والدین معتقدند که طلاق ضربات جبران‌ناپذیری را به کودکانشان وارد می‌کند. بسیاری از والدین چنان نگران این قضیه هستند که حاضرند بسیاری از مشکلات خانوادگی را تحمل کنند اما طلاق نگیرند. قطعاً طلاق دوران سختی برای خانواده است و زمانی که پای کودکان در میان باشد این دوران سخت‌تر هم خواهد بود. تأثیر طلاق والدین بر کودکان چیزی نیست که بتوان به سادگی و بدون آگاهی از آن عبور کرد.

بیشتر بخوانید