جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

تاریخچه ی کوچینگ و مشاوره تحصیلی

از زمانی که بشر و اجتماعات بشری شکل‌گرفته، حتی اگر مسابقات پرتاب سنگ در عصر حجر را تصور کنیم، آدمی دوست داشته به‌ویژه در نبردها یا شرایط حساس زندگی، از کمک و همراهی فردی حمایتگر در کنار خود استفاده کند.
در داستان اساطیری ” ادیسه هومر”، ادیسه برای آموزش و حمایت فرزند خود ” تلماخوس”، از الههٔ دانایی در کسوت پیرمردی دانا و باتجربه به نام ” منتور” کمک می‌گیرد؛ و این منتور خردمند است که تلماخوس را در سفر سرگردانی همراهی و راهنمایی می‌کند.

بیشتر بخوانید