جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

تفاوت خشم و عصبانیت

واضح است که عصبانیت، پرخاشگری و خشونت، از خشونت خانگی گرفته تا تظاهرات عمومی و اقدامات تروریستی، در جامعه گسترده است.
اگرچه این اصطلاحات – عصبانیت، پرخاشگری، خشونت – غالباً به جای یکدیگر استفاده می شوند، اما از یکدیگر متفاوت هستند و باید به طور مجزا توسط متخصصان مراقبت و سیاست گذاران کنترل شوند.

بیشتر بخوانید