جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

تفکر سیاه و سفید

(black and white thinking) : تفکر سیاه‌ و سفید یا همان “همه‌یاهیچ ” نوعی مکانیزم دفاعی ما در برابر وقایع غیرمنتظره است. افرادی که دارای این تفکر هستند معمولاً حد وسطی در روابطشان ندارند. آن‌ها فردی را یا فرشته می‌دانند یا شیطان . درواقع می‌توان گفت که هیچ طیف شناختی در ذهن آن‌ها وجود ندارد و تمامی وقایع و اشخاص را تنها به یکی از دونقطه ابتدا و انتهای طیف متعلق می‌دانند.

بیشتر بخوانید