جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

تکنیک های ریلکسیشن

ذهن آرام، از جسم آرام انرژی می گیرد و جسم نیز برای آرامش باید بتواند با محرک های محیطی سازگاری ایجاد کند و دچار تنش و اضطراب نشود. با کمی تمرین و صبر و حوصله و پاکسازی و ریلکسیشن، می توان به این آرامش رسید.

بیشتر بخوانید