جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

افسردگی و اضطراب در دوران دانشجویی و چگونگی پیشگیری از آن

افسردگی و اضطراب دو مشکل شایع در دانشجویان هستند که می‌توانند به طور قابل توجهی برای آن‌ها تأثیرات منفی داشته باشند. در این مقاله، به برخی راهکارهای پیشگیری از افسردگی و اضطراب در دوران دانشجویی با رویکرد مشاوره پرداخته‌ایم.

بیشتر بخوانید