جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

سبک یادگیری VARK (وارک) + پرسشنامه _ انواع سبک های یادگیری

با مطالعات زیاد در مورد سبک‌های یادگیری، نظریه‌های زیادی در مورد تعداد سبک‌های یادگیری وجود دارد و هرکدام نظری داده اند برای اینکه هر سبک را چه نامید. یکی از تأثیرگذارترین مطالعات سه سبک یادگیری را یافت: دیداری، شنیداری و حرکتی. به این مدل VAK می گفتند. پس از آن مطالعه، سبک غالب دیگری به عنوان خواندن/نوشتن شناسایی شد و این مدل به VARK گسترش یافت.

بیشتر بخوانید