جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

شش مرحله فرآیند یادگیری

آیا تا به حال به این فکر کرده اید که چگونه یاد می گیریم؟ در مدرسه، در محل کار، به تنهایی!! خواه یادگیری یک علم، سیاست باشد یا نحوه انجام یک ورزش. هرکسی ممکن است آگاهانه متوجه فرآیند یادگیری که طی می کنید نباشید، یک فرآیند گام به گام وجود دارد که همه ما هنگام یادگیری اطلاعات جدید از آن استفاده می کنیم.

بیشتر بخوانید