جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

مدیریت زمان در امتحان یعنی چی ؟ _ نکات مدیریت زمان موثر (در طول امتحان)

امتحانات به دلایل زیادی وحشتناک هستند، اما ناامید کننده ترین جنبه، تکمیل نکردن به موقع آنهاست. این که آیا به دلیل کمبود وقت نتوانستید به همه سؤالات پاسخ دهید، سؤالی را که به تازگی پاسخ داده‌اید اشتباه خوانده‌اید، یا قبل از اینکه بتوانید جمله خود را کامل کنید، برگه پاسخ شما توسط ناظر گرفته شده… همه این سناریوها به مدیریت ناکارآمد زمان در طول امتحانات اشاره دارد. بنابراین یادگیری هنر مدیریت زمان موثر برای دانش آموزان ضروری است.

بیشتر بخوانید