جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

نقشه ذهنی چیست؟ _ چگونه از آن برای مطالعه استفاده کنیم؟

نقشه ذهنی راهی برای نمایش اطلاعات و روابط به صورت دیداری است. اطلاعات در قالب “نقشه ذهنی”، (نوعی نمودار عنکبوت) ارائه می شود. اطلاعات به صورت شعاعی حول یک مفهوم اصلی سازماندهی شده است.

بیشتر بخوانید