جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

 چند نکته و ترفند انگیزشی برای مطالعه

دو دقیقه مطالعه میکنید، اینستاگرام را چک میکنید. دو دقیقه مطالعه میکنید، فیلم میبینید. دو دقیقه مطالعه میکنید، ایمیلتان را چک میکنید و … .
اگر این یک جلسه معمولی مطالعه شما به نظر می رسد، مطمئنا شما تنها نیستید و برای تقویت انگیزه خود به کمک نیاز دارید، به خصوص اگر امتحانی در راه دارید. شاید آمدن به رداک، شکل بعدی اهمال کاری شما باشد. اگر چنین است، حداقل در مسیر درستی هستید.
قرار نیست هر استراتژی انگیزشی برای مطالعه برای همه کارساز باشد، اما چیزی وجود دارد که برای شما مفید است. ما فهرستی از ایده‌های انگیزه مطالعه را گردآوری کرده‌ایم تا در مواقعی که به آن نیاز دارید از آن استفاده کنید.
ایده های ما را در زیر مرور کنید و تعدادی از آنها را امتحان کنید. برخی در انزوا به خوبی کار می کنند، برخی به خوبی با یکدیگر ترکیب می شوند، برخی ممکن است امروز برای شما کار کنند اما فردا نه.
قرار نیست هر استراتژی انگیزشی برای مطالعه برای همه کارساز باشد، اما چیزی وجود دارد که برای شما مفید است. ما فهرستی از ایده‌های انگیزه مطالعه را گردآوری کرده‌ایم تا در مواقعی که به آن نیاز دارید از آن استفاده کنید.
ایده های ما را در زیر مرور کنید و تعدادی از آنها را امتحان کنید. برخی در انزوا به خوبی کار می کنند، برخی به خوبی با یکدیگر ترکیب می شوند، برخی ممکن است امروز برای شما کار کنند اما فردا نه.

بیشتر بخوانید