جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

کتاب عادات ثروتمندان (Rich habits)

در این مطلب در مورد کتاب عادات ثروتمندان (rich habits) نوشته ی تام کارلی صحبت میکنیم و به بررسی برخی از گفته های نویسنده در مورد عادات ثروتمندان میپردازیم. او در این کتاب ۲۰۰ رفتار مشترک میان پولدارها را شناسایی کرده و توضیح می‌دهد که عادات روزانه پولدارها و غیرپولدارها به شدت متفاوت است.

بیشتر بخوانید