جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

یادگیری دیداری (بصری) _ انواع یادگیرندگان

هنگام مطالعه و یادگیری، یادگیرندگان بصری(دیداری) استفاده از نقشه ها، خطوط کلی، نمودارها، طرح ها و الگوها را ترجیح می دهند. هنگام یادداشت برداری، این دانش آموزان به احتمال زیاد یادداشت های خود را در قالب الگوهای دیداری سازماندهی می کنند. آنها ممکن است از نمودارها یا خطوط استفاده کنند. آنها ممکن است صفحه یادداشت های خود را به بخش های مختلف جدا کنند. بسیاری از یادگیرندگان دیداری یادداشت های خود را با قلم های رنگی مختلف یا هایلایت مینویسند و معتقدند از این روش بهتر میتوانند مطالب را یادبگیرند.

بیشتر بخوانید