جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

مزایا و معایب هوم اسکول

آموزش در منزل دارای مزایا و معایبی است که در تصمیم گیری آموزشی باید مورد توجه قرار گیرد. مزایای آموزش در خانه شامل توجه شخصی، انعطاف پذیری در برنامه درسی و برنامه ریزی، و توانایی تقویت روابط قوی والدین و فرزند است. آموزش در خانه همچنین به کودکان اجازه می دهد تا علایق خود را عمیقاً کشف کنند.

بیشتر بخوانید