جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

روز درس بخوانم یا شب؟ _ بهترین زمان برای مطالعه

توانایی‌های یادگیری شما مانند حافظه، هوشیاری یا مهارت‌های تفکر انتقادی می‌تواند در زمان‌های مختلف روز در سطوح مختلف باشد. به عنوان مثال، احتمالاً صبح ها حافظه بصری بهتری دارید در حالی که بعد از ظهر هوشیاری شما به اوج خود می رسد.
بنابراین، ایجاد یک جدول زمانی مطالعه برای مطالعات شما تا حد زیادی به ماهیت برنامه درسی شما بستگی دارد. ممکن است مجبور شوید چند آزمایش مطالعه را در زمان‌های مختلف انجام دهید تا بفهمید کدام زمان برای شما مناسب‌تر است. با این حال، هنگامی که بهترین زمان برای مطالعه را مشخص کردید، ضروری است که با روال مطالعه خود سازگار باشید.
سازگاری با برنامه مطالعه شما می تواند به بدن و ذهن شما کمک کند تا با برنامه روزانه خود سازگار شود و شما را در بهترین چارچوب ذهنی برای مطالعه خود نگه دارد. در نهایت، می توانید روال مطالعه خود را سازماندهی کنید تا موثرتر و کارآمدتر باشد.

بیشتر بخوانید