جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

تفاوت نیاز و خواسته و تقاضا

انسان همیشه در راه برطرف ‌کردن نیاز، خواسته و تقاضای خود بوده است اما دانستن تفاوت نیاز و خواسته و اهمیت هریک از این ‌ها برای شما، به عنوان یک مشاور یا والد، مهم و اساسی است. هر چقدر که از نقاط گمراه‌ کننده‌ ی این بحث مطلع باشید؛ از هدف خود آگاه‌ تر هستید. زیرا که به شما درک درستی از مخاطبانتان می ‌دهد.

بیشتر بخوانید