جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

فرزندم به کلاسهای فوق برنامه نیاز دارد؟ _ 7دلیل مهم بودن کلاسهای فوق برنامه

 هر فعالیتی که کودکان فراتر از برنامه درسی استاندارد مدرسه انجام می دهند را فعالیت فوق برنامه میگوند. این فعالیت‌ها بر اساس علایق شخصی آن‌ها است که می‌تواند به توسعه یک مهارت جدید کمک کند.
به عبارت ساده به فعالیت هایی که کودکان در کنار برنامه درسی مدرسه انجام می دهند، فعالیت های فوق برنامه می گویند. بنابراین، مدارس از این فعالیت ها حمایت نخواهند کرد. این فعالیت ها معمولاً داوطلبانه، اجتماعی و شامل تعامل با همان گروه سنی است.
والدین اغلب به سختی می‌توانند فعالیت‌های فوق برنامه‌ای را پیدا کنند که بتواند علایق فرزندانشان را افزایش دهد و به آنها در برنامه‌های مدرسه کمک کند. ابتدا، بیایید بفهمیم چه چیزی می تواند و چه چیزی نمی تواند به عنوان یک فعالیت فوق برنامه برای رفع سردرگمی شما محسوب شود.

بیشتر بخوانید