جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

دانشگاه صنعتی اصفهان

دانشگاه صنعتی اصفهان، اولین دانشگاه بزرگ واقع در شمال غربی شهر اصفهان می باشد. این دانشگاه در ابتدا زیر مجموعه دانشگاه صنعتی شریف یا دانشگاه صنعتی آریامهر تهران قرار داشت بعد از سال 1357 این دانشگاه از دانشگاه صنعتی شریف جدا شد و به صورت مستقل فعالیت خود را در اصفهان آغاز نمود.

بیشتر بخوانید