جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

سبک یادگیری memletics _ انواع سبک های یادگیری

سبک یادگیری memletics: نظریه دیگری که برخی از سبک های یادگیری اضافی را در نظر می گیرد، مملتیک نام دارد. این نظریه اصول مدل VARK را در نظر می گیرد و در چند دسته بندی مختلف می افزاید. مملتیک شامل دیداری، شنیداری و حرکتی است که در مدل VARK دیده می‌شود ولی به انواع یادگیرندگان، موارد زیر اضافه می‌شود:

(Verbal) یادگیرندگان شفاهی که با صحبت کردن بهتر یاد می گیرند
(Logical) یادگیرندگان منطقی (ریاضی) که با استفاده از منطق و استدلال بهتر یاد می گیرند (این یادگیرندگان معمولاً تمایل به ریاضی دارند)
(Social) یادگیرندگان اجتماعی (بین فردی) که در گروه ها بهتر یاد می گیرند
(Solitary) یادگیرندگان انفرادی (درون فردی) که به تنهایی بهتر یاد می گیرند

بیشتر بخوانید