جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

 تفاوت کوچینگ و منتورینگ در چیست؟

 تفاوت کوچینگ و منتورینگ در چیست؟: کوچینگ و منتورینگ دو شاخه نزدیک به هم در علم روانشناسی هستند که برای ارتقا سطح یک فرد یا یک گروه استفاده می شوند. در این مقاله معنای اصلی کوچینگ و منتورینگ را عنوان و تفاوت های اصلی این دو مهارت را مطرح می کنیم. سپس به بررسی اینکه هر یک از مهارت های کوچینگ و منتورینگ در چه شرایطی کاربردی هستند، می پردازیم.

بیشتر بخوانید