جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

مهارت مدیریت تغییر فردی

مهارت مدیریت تغییر فردی: چرا برخی از مردم به آرامی از میان تمام تغییراتی که زندگی برایشان ایجاد می کند عبور می کنند، در حالی که برخی دیگر اگر مجبور شوند حتی غلات صبحانه خود را تغییر دهند ناراحت می شوند؟
شواهد زیادی وجود دارد که نشان می دهد آنچه ما به عنوان استرس در انسان میدانیم به خاطر عدم اطمینان است، نه تغییر. حتی سخت ترین رویدادهای زندگی، مانند طلاق یا جدایی زناشویی، به خاطر عدم اطمینان می توانند استرس زا باشند.

بیشتر بخوانید