جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

تیپ های شخصیتی دانش آموزان

تیپ های شخصیتی دانش آموزان: همه ی دانش‌آموزان در کلاس‌های درس، یک نوع خاص تیپ شخصیتی دارند. شخصیت ما به نوبه خود توسط تعامل ما با جهان شکل می گیرد.
روش کار، یادگیری، آموزش و برقراری ارتباط، همه با ویژگی های شخصیتی منحصر به فرد ما تعیین می شود. به همین دلیل است که همیشه در هر کلاس چندین نوع دانش آموز پیدا خواهید کرد!
یادگیری در مورد این نوع دانش آموزان برای معلمان مفید است، بنابراین آنها می دانند چگونه با فراگیران ارتباط برقرار کنند. علاوه بر این، دانش آموزان می توانند در مورد تیپ های شخصیتی متفاوت یادبگیرند تا بتوانند افراد مختلف را درک کنند.
در این مقاله، دیدگاه‌ها، ارزش‌ها و ترجیحات مختلفی را که تیپ‌های شخصیتی را می‌سازند، مورد بحث قرار می‌دهیم.

بیشتر بخوانید