جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

چرا درس میخونم ولی نتیجه نمیگیرم!؟ _ 10 روش علمی برای یادگیری سریعتر

به عنوان یک دانش آموز شما تکالیف زیادی دارید که باید انجام دهید، پروژه هایی که باید روی آنها کار کنید و تست هایی که باید زودتر تکمیل کنید. به علاوه، شما فعالیت ها و تعهدات دیگری دارید. و شما هم می خواهید یک زندگی اجتماعی داشته باشید. آیا خوب نیست اگر بتوانید باهوش تر (نه سخت تر) درس بخوانید، نمرات خوب بگیرید و زندگی متعادلی داشته باشید؟

بیشتر بخوانید