جستجو
این کادر جستجو را ببندید.

پلتفرم مشاوره و کوچینگ تحصیلی

نقش والدین در تحصیل فرزند

نقش والدین در تحصیل فرزند بسیار زیاد است اما نه به این معنی که از صبح که چشم مان باز شد در گوش فرزندمان زمزمه کنیم که درس بخواند و فعلاً نیازی به بازی و … ندارد و وقت برای بازی و تفریح همیشه هست! اتفاقا وقت نیست و زندگی خیلی کوتاه تر از چیزی است که بخواهیم تعصب داشته باشیم بنابراین باید زنجیر تعصب را از روی گردنمان برداریم.

بیشتر بخوانید